ComPact Multi

Multi bygger på samma tekniklösning som singelmaskinen men med integrerat pallväxlingssystem för palletering av två till fyra produktlinjer i en gemensam maskin. En kostnadseffektiv lösning om man kan acceptera att en maskin täcker flera linjer.

Vid lägre produktflöden och flera linjer kan en Multipallastare vara det rätta alternativet. Här kan man palletera 2-4 linjer i en maskin med en yt- och kostnadseffektiv lösning. Systemet bygger på buffertering av produkter som motsvarar 1-2 skikt av vardera produkt, och när man har produkter av en sort som motsvarar ett skikt så palleterar man. Ett pallhanteringssystem ombesörjer växling till rätt pall samt in- och utmatning av tompall respektive fullpall.

intersystem multi

 

Animering

Layouter

Ladda ner i .dwg-format.

Ladda ner layouter (.DWG)

 

Referenser

Sverige

Guldfågel, Falkenberg

För att möjliggöra palletering av 3 st linjer i en lokal med begränsad yta så valde man 1 st ComPact 128 LF och 1 st ComPact 128 Multi som kan hantera 2 produktflöden. I systemet ingår våra kontinuerliga vertikaltrsp som för upp godset i transportnivå för att möjliggöra bättre åtkomst kring maskinerna.

Film

Tyskland

Apostel, Garbsen

Apostel, tillverkare av yoghurt och tzatziki produkter, har under 2017 investerat i en ComPact 128 Multi. Denna maskin kan då hantera 2 produktflöden samtidigt och ger en mycket yteffektiv lösning till en rimlig investering. Transportsystemet för påmatande produkter och lastade pallar är uppbyggt av vårt eget bansystem, ImPulz50 respektive ImPulz 80.

Apostel har även investerat en single maskin Typ ComPact 128 LV anpassad för palletering av hinkar, 3, 5 och 10 L.